ประกาศวันเปิด-ปิดบริการห้องสมุดสาขา เพื่อจัดกิจกรรมสัมมนาบุคลากร

ประกาศ!!! วันเปิดและปิดให้บริการห้องสมุดสาขา เนื่องจากกิจกรรมสัมมนาบุคลากร หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561 

1. วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 
-- ห้องสมุดทุกสาขา ปิดบริการ

2. วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 
-- ห้องสมุดสาขาศูนย์ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต เปิดบริการถึงเวลา 16.00 น. 
-- ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ศูนย์ลำปาง เปิดบริการถึงเวลา 16.30 น.

3. วันพฤหัสที่ 14 - วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 
-- ห้องสมุดที่ปิดบริการ ได้แก่ ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์, ห้องสมุดดิเรก ชัยนาม, ห้องสมุดสังเวียน อินทรวิชัย, ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี และห้องสมุดบุญชู ตรีทอง

-- ห้องสมุดที่เปิดบริการถึงเวลา 16.00 น. ได้แก่ หอสมุดปรีดี พนมยงค์, หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (รังสิต), ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ท่าพระจันทร์) และห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์ฯ

4. วันเสาร์ที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 
-- ห้องสมุดทุกสาขาปิดบริการ

5. ศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ.ศูนย์รังสิต เปิดให้บริการตามปกติ 

ยกเว้นวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เปิดบริการ ในเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป เนื่องจากการซ่อมบำรุงอาคารประจำปี