ระบบสืบค้น WorldCat และบริการ WorldShare ILL ใช้งานไม่ได้ชั่วคราว

ประกาศเนื่องจากจะมีการปรับปรุงระบบของ OCLC ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 ตามเวลาในประเทศไทย ดังนี้

1. วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน เวลา 22:00 น. ถึง วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน เวลา 04:00 น. 
2. วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน เวลา 11:00 น. ถึงเวลา 19:00 น.
3. วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน เวลา 11:00 น. ถึงเวลา 17:00 น.

ทำให้ช่วงเวลาในวันดังกล่าว ไม่สามารถใช้บริการของหอสมุดได้ ดังนี้

1. ระบบสืบค้น WorldCat 
2. บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare ILL

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้