ระบบสืบค้น WorldCatและบริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare ILLใช้งานไม่ได้ชั่วคราว

ประกาศ !!!! เนื่องจากจะมีการปรับปรุงระบบของ OCLC ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 ตามเวลาในประเทศไทย ดังนี้

1. วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง เวลา 10:00 น.
2. วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน เวลา 13:00 น. ถึงเวลา 15:00 น.
3. วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน เวลา 23:00 น. ถึงเวลา 00.45 น. ของวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน
4. วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง เวลา 18.00 น.

ทำให้ช่วงเวลาในวันดังกล่าว ไม่สามารถใช้บริการของหอสมุดฯ ได้ ดังนี้

1. ระบบสืบค้น WorldCat
2. บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare ILL

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้