รับมอบหนังสือ "Family Medicine : a Channel to Holistic Care"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับมอบหนังสือชื่อเรื่อง "Family Medicine : a Channel to Holistic Care" จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรนรินทร์ เมธีกุล อาจารย์ประจำสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะผู้เขียนหนังสือ เพื่อให้บริการภายในห้องสมุด  ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ