รับมอบหนังสือ "“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ คณะองคมนตรี”

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผอ.หอสมุดฯ รับมอบหนังสือชุด “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ คณะองคมนตรี” จำนวน 90 ชุด จากศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ ในฐานะผู้แทนคุณสัก กอแสงเรือง อดีตนายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานโครงการแปลและจัดพิมพ์หนังสือฯ ชุดดังกล่าว โดยได้มอบให้แก่หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้บริการในห้องสมุดต่อไป