รับนักศึกษาช่วยงานขนหนังสือ

นักศึกษามธ.ที่อยากได้รายได้เสริมฟังทางนี้! 💸💸💸

#รับสมัครนักศึกษาช่วยงานขนหนังสือ อุทยานป๋วย 100 ปี อัตราค่าจ้าง : ชั่วโมงละ 40 บาท (ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.)
.
คุณสมบัติ : เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น ไม่กำหนดชั้นปี จำนวน 40 คน สนใจและรักหนังสือ มีเวลาว่าง และต้องการรายได้พิเศษ
.
เริ่มงานวันที่ 6 มกราคม 2563
.
หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 ใบ (ขนาดกี่นิ้วก็ได้)
2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
.
สนใจติดต่อได้ที่ คุณญาณภา งานคลังหนังสือ ชั้น 2 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต เบอร์โทรศัพท์ 086-471-0277 ในวันและเวลาทำการ (08.00-16.00 น.)