รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ สังกัดหอสมุดฯ จำนวน 4 อัตรา

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ จำนวน 4 อัตรา ได้แก่
1. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด จำนวน 2 อัตรา
2. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา
3. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถยืนใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานเลขานุการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม -25 สิงหาคม 2560 ในวันทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-15.30 น. โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 02-613-3508, 02-613-3518, 02-613-3538