รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดหอสมุดฯ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม -14 กันยายน 2560

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 10 อัตรา ได้แก่
1. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) 8 อัตรา
2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) 1 อัตรา

คุณสมบัติ
-ต้องยื่นคะแนน SMART for work (#สามารถสมัครสอบได้ที่นี่ http://smart.bus.tu.ac.th/) หรือ ก.พ. และผลสอบวัดระดับภาษา TU-GET (#สามารถสมัครสอบได้ที่นี่ http://litu.tu.ac.th/2016/th/tu-get-th) หรือ TOEIC หรือ TU-STEP ประกอบการสัมภาษณ์

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถยืนหลักฐานเพื่อสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานเลขานุการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม -14 กันยายน 2560 เวลา 8.30-15.30 น. ในวันทำการ โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 02-613-3508, 02-613-3518, 02-613-3538