ร่วมแสดงความยินดี

ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผอ.หอสมุดฯ คุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รอง ผอ.สายบริหารฯ คุณสุวพีร์ สังข์ป่า เลขานุการหอสมุดฯ และบุคลากร ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.สุดา วิศรุตพิชญ์ กรรมการอำนวยการหอสมุดฯ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ. ซึ่งได้รับโล่เกียรติยศ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 ภายในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์