ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ 100 ปี

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 คุณดาวเรือง แนวทอง นักเอกสารสนเทศ หอจดหมายเหตุและหอประวัติศาสตร์ เกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ 100 ปี  ณ ชั้น 1 อาคารคลังพัสดุ กระทรวงสาธารณสุข