ร่วมแสดงความยินดีโรงพิมพ์ มธ.ได้รับรอง ISO 9001:2015

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผอ.หอสมุด มธ. คุณสุวพีร์ สังข์ป่า เลขานุการหอสมุดฯ และคุณปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ หัวหน้าหอสมุดป๋วยฯ ร่วมแสดงความยินดีกับโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2015 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีรับมอบดังกล่าว