ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มธ.

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 คุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รอง ผอ.สายบริหารและพัฒนา พร้อมด้วยคุณสุวพีร์ สังข์ป่า เลขานุการหอสมุดฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มธ. ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มธ.ท่าพระจันทร์