รวมบทความวารสารวิชาการสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี

กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รวบรวมบทความวารสารวิชาการฉบับเต็มเอาไว้ (มีถึงปีพิมพ์ปัจจุบัน) ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา ได้แก่ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

👉 เป็นแหล่งข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ
👉 เก็บรวมรวมวารสารต่างๆ ไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ ค้นหาง่าย
👉 มีบทความอัพเดตปีล่าสุด
👉 สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาฉบับเต็มได้ครบถ้วนและฟรี 
👉 ดาวน์โหลดได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหน
.
เข้าไปดูได้เลยที่ >> http://tujournals.tu.ac.th/index.aspx