รวมลิงค์วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รวมลิงค์วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 27 ชื่อ
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ชื่อ
• วิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 ชื่อ
#ดูรายละเอียดได้ที่ http://tujournals.tu.ac.th/index.aspx

#สอบถามข้อมูล 
โทรศัพท์ 02 5644440 ต่อ 1811
e-mail: thammasatjournal@gmail.com
กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#ที่มา 
งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย 
กองบริหารการวิจัย มธ.