ร่วมงาน 69 ปี คณะรัฐศาสตร์ มธ.

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 คุณสุวพีร์ สังข์ป่า เลขานุการหอสมุด มธ. พร้อมด้วยคุณวนิดา วารีเศวตสุวรรณ หัวหน้าห้องสมุด ศ.ดิเรก ชัยนาม (คณะรัฐศาสตร์) เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานวันครบรอบการสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ ปีที่ 69 ณ คณะรัฐศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์