ร่วมงาน 70 ปี คณะเศรษศาสตร์ มธ.

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 คุณสุวพีร์ สังข์ป่า เลขานุการหอสมุด มธ. พร้อมด้วยคุณนพวรรณ วัฒนะนนท์ หัวหน้าห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์) ได้เข้าร่วมงานวันครบรอบการสถาปนาคณะเศรษศาสตร์ ปีที่ 70 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์