ร่วมงานฉลองครบรอบ 25 ปี มธ. ศูนย์ลำปาง และเปิดห้องสมุดบุญชู ตรีทอง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผอ.หอสมุดแห่ง มธ. อ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รอง ผอ.สายบริการฯ คุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รอง ผอ.สายบริหารฯ และคุณแสงเดือน อุบลศรี หัวหน้าห้องสมุดบุญชู ตรีทอง พร้อมด้วยบุคลากรหอสมุดฯ เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารนวัตกรรมบริการ มธ.ศูนย์ลำปาง ในงานฉลองครบรอบ 25 ปี มธ. ศูนย์ลำปาง ซึ่ง ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ.แถลงความก้าวหน้าในโอกาสขยายการเรียนการสอนครบรอบ 25 ปีฯ พร้อมกล่าวเปิดอาคารนวัตกรรมบริการ และได้รับเกียรติจาก ศ.นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภา มธ. เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารนวัตกรรมบริการ ร่วมกับ ฯพณฯ บุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย และนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นอกจากนี้ภายในงานมีพิธีเปิดห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ณ อาคารนวัตกรรมบริการ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านบุญชู ตรีทอง ผู้มีอุปการะคุณแก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง รวมถึงห้องสมุดฯ มาเป็นผู้เปิดห้องสมุดในครั้งนี้ และมีรศ.ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง รวมถึงทีมผู้บริหารหอสมุดฯ นำชมห้องสมุดฯ ท่ามกลางการให้ความสนใจจากผู้บริหารและประชาคมธรรมศาสตร์