ร่วมงานครบรอบ 21ปีวิทยาลัยนวัตกรรม

วันนี้ (ุ9 กุมภาพันธ์ 2561) คุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รอง ผู้อำนวยการสายบริหาร หอสมุดแห่ง มธ. และคุณสุวพีร์ สังข์ป่า เลขานุการหอสมุดฯ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรม ครบรอบ 21 ปี ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.ท่าพระจันทร์