ร่วมประชุมวิชาการ PULINET ครั้งที่ 8

วันที่ 8-10 มกราคม 2561 หอสมุดแห่ง มธ.นำโดย ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผอ.หอสมุดฯ อ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รอง ผอ.สายบริการฯ คุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รอง ผอ.สายบริการฯ และบุคลากรหอสมุดฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET ครั้งที่ 8 ณ ห้องเสาร์ทอง โรงแรมฟอร์จูนนครพนม ริเวอร์วิว จ.นครพนม