ร่วมตอบแบบสำรวจความความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องสมุด ปี 2562

"แม้ไม่ดีเลิศเลอ แต่พร้อมเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว"
.
ร่วมตอบแบบสำรวจความความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องสมุด ปี 2562 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการของห้องสมุดให้ดียิ่งขึ้น

https://www.surveymonkey.com/r/877DG8V
.
รักเรา ชอบเรายังไงช่วยตอบแบบสำรวจเรามานะ เราอยากรู้ 😘 ไม่ใช่แค่ชอบไฝ แต่อยากให้ชอบเราด้วย