ร่วมยินดี 33 ปี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 คุณกรวรรณ ดีวาจา บรรณารักษ์พร้อมบุคลากรจากหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ ครบรอบ 33 ปี ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มธ.ศูนย์รังสิต