ร่วมยินดี 47 ปี สถาบันไทยคดีศึกษา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่ง มธ. และคุณสุวพีร์ สังข์ป่า เลขานุการหอสมุดฯ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันไทยคดีศึกษา ครบรอบ 47 ปี ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์ 1 สถาบันไทยคดีศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์