ร่วมยินดี SIIT ก้าวสู่ปีที่ 26

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 คุณปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ หัวหน้าหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ และบุคลากรจากหอสมุดฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ปีที่ 26 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนและสำนักงานสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ.ศูนย์รังสิต