ร่วมยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มธ.

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 คุณปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ หัวหน้าหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ และบุคลากรจากหอสมุดฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ปีที่ 2 ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารศูนย์วิจัยขั้นสูง มธ.ศูนย์รังสิต