รอง ผอ.หอสมุดฯ ตรวจสอบความคืบหน้าอาคารศูนย์ลำปาง

วันที่ 24 มกราคม 2560 รอง ผอ.สายบริการฯ และรอง ผอ.สายบริหารฯ หอสมุด มธ. ร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางได้เดินทางตรวจสอบความคืบหน้าของอาคารนวัตกรรมบริการ และอาคารสิรินธรารัตน์ ณ มธ. ศูนย์ลำปาง