รอง ผอ.สายบริการฯ รอง ผอ.สายบริหารฯ หอสมุด มธ.วางพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์ ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์ เนื่องในวันปรีดี พนมยงค์

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 รอง ผอ.สายบริการฯ รอง ผอ.สายบริหารฯ หอสมุด มธ.พร้อมด้วยตัวแทนจากห้องสมุดสาขา และบุคลากรหอสมุดฯ วางพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์ ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์ ณ บริเวณลานปรีดี หน้าตึกโดม มธ. ท่าพระจันทร์ เพื่อรำลึกถึง ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้ประศาสน์การคนแรกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในวันปรีดี พนมยงค์