สัมมนาบุคลากร หอสมุด มธ.ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2560

วันที่ 20 มิ.ย.2560 ผอ. รอง ผอ. สายบริหารและบริการฯ หอสมุด มธ.กล่าวเปิดสัมมนาบุคลากร หอสมุด มธ.2560 นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ มธ. มาบรรยาย เรื่อง "การบริหารสหกรณ์และสิทธิประโยชน์ของสมาชิก" และในการสัมมนาในครั้งนี้ได้มีการมอบรางวัลแด่ "สุดยอดคนสำราญ" ที่เข้าร่วมการเล่มเกมปริศนาภาพผ่านจดหมายข่าวคนสำราญ งานสำเร็จ นอกจากนี้ในช่วงบ่ายได้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง การสื่อสารเพื่อพัฒนามนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสาร โดย อ.ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์และทีมงาน

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 หอสมุด มธ.ได้จัดกิจกรรมสัมมนานอกสถานที่ ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จ.ระยอง 
โดยวันที่ 21 มิ.ย.2560 หอสมุด มธ.ได้เยี่ยมชมและมอบหนังสือ สิ่งของบริจาค ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี และวันที่ 22 มิถุนายน 2560 บุคลากรหอสมุด มธ.สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ (อ.ป๊อ) และทีมงานมา สร้างความสุข สร้างความสามัคคี แก่บุคลากรในหอสมุดฯ