สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ หารือระบบบริหารคุณภาพ ISO

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 คณะบรรณารักษ์จากสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าปรึกษาเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมอบของที่ระลึกแด่หอสมุดฯ โดย อ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รอง ผอ.สายบริการฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้ ทางคณะบรรณารักษ์ได้เข้าเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์อีกด้วย