สำนักพิมพ์ Cambridge University Press ขยายเวลาทดลองใช้ e-book ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 ม.ค. 2561

#ประกาศ สำนักพิมพ์ Cambridge University Press ขยายเวลาทดลองใช้ e-book ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 ม.ค. 2561 สามารถสํารวจรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ chttp://ezproxy.library.tu.ac.th/login?url=http://journals.cambridge.org/