สำนักพิมพ์ Springer จะทำการเปลี่ยนลิงค์ URL ใหม่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

#ประกาศ เนื่องจากสำนักพิมพ์ Springer จะทำการเปลี่ยนลิงค์ URL ใหม่ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นี้ จึงอาจมีผลกระทบต่อการเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Springerlink จาก web browsers บางตัวที่ผู้ใช้เลือกใช้ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ