สกอ. บอกรับ 14 ฐานข้อมูลออนไลน์ พร้อมให้บริการ

หอสมุดฯ ได้รับแจ้งจากสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 14 ฐานข้อมูล รายละเอียดตามไฟล์แนบ