'สงครามเกาหลีและระบบสงบศึก'

'สงครามเกาหลีและระบบสงบศึก' ที่มาที่ไป ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่เกิดขึ้นนำมาสู่วินาทีสันติภาพเกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้ในวันนี้

สามารถอ่านเนื้อหา 'สงครามเกาหลีและระบบสงบศึก' ฉบับพิมพ์เพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/K6HhVP