สพธอ.สวัสดีปีใหม่กับทางหอสมุด มธ.และมอบของที่ระลึก

วันที่ 20 มกราคม 2560 ทีมสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้มาสวัสดีปีใหม่กับทางหอสมุด และมอบของที่ระลึกให้แด่ท่านผู้อำนวยการหอสมุด มธ.และรองผู้อำนวยการสายบริการฯ หอสมุด มธ.ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ