สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้าเยี่ยมชมหอสมุดป๋วยฯ และศูนย์การเรียนรู้ มธ. ศูนย์รังสิต

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้าเยี่ยมชมหอสมุดป๋วยฯ และศูนย์การเรียนรู้ มธ. ศูนย์รังสิต โดยมีคุณแจ่มจันทร์ นพบุตรกานต์ หัวหน้าหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรนำชมในครั้งนี้