ศึกษาดูงาน TCDC

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2561) คุณพัชรี ภูริเทเวศน์ หัวหน้าห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี คุณชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หัวหน้าห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ พร้อมด้วยบุคลากรหอสมุดแห่ง มธ.ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.) (Thailand Creative & Design Center (TCDC) ณ อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก โดยมีการเข้าชมในส่วนของ Creative Space พื้นที่สำหรับนั่งทำงานและศึกษาค้นคว้า Resource Center แหล่งรวบรวมหนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดียด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ ฯลฯ หอสมุดฯ ขอขอบคุณทาง TCDC มา ณ โอกาสนี้ค่ะ