ศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ.ศูนย์รังสิต จะปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560

ประกาศ ศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ.ศูนย์รังสิต จะปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เนื่องจากระบบเครื่องปรับอากาศขัดข้อง จึงจำเป็นต้องแก้ไขและซ่อมบำรุงในวันดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ