สอบกลางภาค ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการ ทั้งท่าพระจันทร์ รังสิต และลำปาง

สอบกลางภาคครั้งนี้ ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการ ทั้งท่าพระจันทร์ รังสิต และลำปาง อ่านกันให้จุใจไปเลยจ้า 💖💖💖💖
.
#ท่าพระจันทร์
📍 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ เปิดให้บริการถึง 24.00 น. ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2563
.
เปิดที่นั่งอ่านชั้น U1 ห้อง Discussion Room และห้อง Study Room ชั้น U2

#รังสิต
📍 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ เปิดให้บริการถึง 24.00 น. ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2563

#ลำปาง
📍 ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง เปิดบริการถึง 22.00 น. ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2563
.
*ขอบคุณน้องบิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ