ตัวแทนบุคลากรของหอสมุด มธ.นำหนังสือบริจาคไปมอบให้แด่ฝ่ายฝึกวิชาชีพ ห้องสมุดเรือนจำกลางสมุทรปราการ

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ตัวแทนบุคลากรของหอสมุด มธ. นำโดยคุณชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช บรรณารักษ์ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์) ได้นำหนังสือบริจาคไปมอบให้แด่ฝ่ายฝึกวิชาชีพ ห้องสมุดเรือนจำกลางสมุทรปราการ ถนนสุขุมวิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ซึ่งประกอบด้วยหนังสือและวารสารทางด้านกฎหมาย จำนวน 20 กล่อง