ฐานข้อมูล AccessMedicine และ ฐานข้อมูล AccessSurgery ไม่สามารถใช้งานได้

ประกาศ

ฐานข้อมูล AccessMedicine และ ฐานข้อมูล AccessSurgery ไม่สามารถใช้งานได้ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข หากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ