ฐานข้อมูล IEEE Xplore จะมีปรับปรุงระบบเวลา 01.00 น.-04.00 น. ของวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560