ฐานข้อมูล 'OXFORD SCHOLARSHIP' ไม่สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายนอกมหาวิทยาลัยได้ชั่วคราว

ประกาศ 
E-BOOK ในฐานข้อมูล 'OXFORD SCHOLARSHIP' ไม่สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายนอกมหาวิทยาลัย (EZPROXY) ได้
คาดว่าจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ วันที่ 28 มกราคม 2563
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้