ฐานข้อมูล SciFinder อัพเกรดเป็น SciFinder-n เวอร์ชั่นใหม่แล้ว

ฐานข้อมูล SciFinder อัพเกรดเป็น SciFinder-n เวอร์ชั่นใหม่แล้ว สามารถเข้าใช้งานได้แล้ววันนี้!!
.
📍 เข้าใช้งานที่ >> https://scifinder-n.cas.org/
----------------------------------
• สำหรับผู้ใช้ใหม่ : ต้องลงทะเบียนในระบบด้วยอีเมล์ของ มธ.เท่านั้น เพื่อเป็นการระบุตัวตนและสถานะของบุคคลจากสถาบันที่บอกรับฐาน SciFinder-n
ลงทะเบียนที่ >> https://bit.ly/2N5daLP
คู่มือการลงทะเบียน >> https://bit.ly/36klfE6

• สำหรับผู้ใช้เดิม : สามารถใช้งาน SciFinder-n ได้ด้วย account เดิม
คู่มือการใช้งาน >> https://bit.ly/36nanWc

***ผู้ใช้งานเดิมสามารถโอนย้ายข้อมูลการ save answer จาก SciFinder ไปยัง SciFinder-n ตามคู่มือนี้ >> https://bit.ly/335EiQA
----------------------------------
📍 หากมีคำถามเพิ่มเติมในการใช้งาน กรุณาติดต่อ:
1. คุณปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ (หัวหน้าหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์)
Email: pathum@tu.ac.th
Tel: 02-564-4440 ต่อ 1301

2. คุณกรวรรณ ดีวาจา (หัวหน้าห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี)
Email: korakwan@tu.ac.th
Tel: 02-986-9213 ต่อ 7504