ฐานข้อมูล The Stateman's Yearbook ไม่สามารถใช้บริการผ่านระบบ EZProxy ได้

ประกาศ

ฐานข้อมูล The Stateman's Yearbook ไม่สามารถใช้บริการผ่านระบบ EZProxy ได้ และอยู่ระหว่างการแก้ไข ซึ่งจะแก้ไขแล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้