ฐานข้อมูล Taylor & Francis จะทำการปรับปรุงระบบประจำปี ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

#ประกาศ ฐานข้อมูล Taylor & Francis จะทำการปรับปรุงระบบประจำปี ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลาประมาณ 11.30-02.30 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ซึ่งจะทำให้ใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ชั่วคราว จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี