ฐานข้อมูล Web of Science เปิดให้ใช้งานแล้ว

ฐานข้อมูล Web of Science เปิดให้ใช้งานแล้วในคอลเลคชันย้อนหลังถึงปีปัจจุบัน ดังนี้

✅ Science Citation Index (SCI) ตั้งแต่ปี 1945 ถึง ปัจจุบัน
✅ Social Science Citation Index (SSCI) ตั้งแต่ปี 1945 ถึง ปัจจุบัน
✅ Arts and Humanities Citation Index (AHCI) ตั้งแต่ปี 1975 ถึง ปัจจุบัน
✅ Book Citation Index (BCI) ตั้งแต่ปี 2005 ถึง ปัจจุบัน
✅ Conference Proceeding Index (CPI) ตั้งแต่ปี 1990 ถึง ปัจจุบัน
.
ระยะเวลาเข้าใช้งาน : วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2562
.
📍 เข้าใช้งานได้ที่ >> https://www.webofknowledge.com/
.
📍 ดูวิดีโอประกอบการใช้งานที่นี่ >> https://bit.ly/2WoduIx

*หมายเหตุ หากเข้าใช้งานเกินกว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าว จะสามารถเข้าถึงข้อมูลย้อนหลังได้ในช่วงปี 2001
.
*หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุชีว์นวล ลดาเลศ Sucheenuan.Ladalert@clarivate.com