ทีมศูนย์ตาธรรมศาสตร์เพื่อประชาชน ให้บริการตรวจตาบุคลากร หอสมุด มธ. รังสิต

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 บุคลากรหอสมุด มธ. ศูนย์รังสิต ได้มีโอกาสรับความรู้เกี่ยวกับตาและตรวจสุขภาพตา กับคุณหมอศักดิ์ชัย คุณหมอนวพล และทีมศูนย์ตาธรรมศาสตร์เพื่อประชาชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ.ศูนย์รังสิต หอสมุดฯ ต้องขอขอบคุณคุณหมอและทีมแพทย์มา ณ โอกาสนี้ค่ะ