ทีมศูนย์ตาธรรมศาสตร์เพื่อประชาชน ให้บริการตรวจตาบุคลากร หอสมุด มธ. ท่าพระจันทร์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 หอสมุด มธ.ได้มีโอกาสตรวจสุขภาพตา โดยคุณหมอศักดิ์ชัย คุณหมอนวพล และทีมศูนย์ตาธรรมศาสตร์เพื่อประชาชน ที่ให้ความอนุเคราะห์เดินทางมาตรวจตาบุคลากรของหอสมุด มธ.ท่าพระจันทร์ ขอขอบคุณคุณหมอและทีมแพทย์มา ณ โอกาสนี้ค่ะ