ติดตามผลการดำเนินงาน OKRs ของหอสมุดฯ

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์​ ยลระบิล​ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ เป็นประธานการประชุม​เพื่อติดตามการดำเนินงานตาม OKRs (Objective​ and​ Key​ Results)​ หลังจากที่ได้เริ่มนำร่องมาดำเนินการเพื่อวัดความสำเร็จในรอบไตรมาสสุดท้ายของปี​งบประมาณ​ 2562​ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา​

พร้อมกับหารือถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ​ เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนา​ Key​ Results​ ของส่วนงานต่างๆ​ สำหรับการดำเนินงานในปี​งบประมาณ​ 2563​ ต่อไป​ โดยมีศาสตราจารย์นภดล ร่มโพธิ์ คณะกรรมการหอสมุดฯ และผู้เชี่ยวชาญด้าน OKRs เป็นที่ปรึกษาโครงการ
.
ในเชิงนโยบาย Objective ของหอสมุดฯ คือ หอสมุดฯ แห่งนวัตกรรมล้ำสมัย ใส่ใจคุณภาพบริการและสิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวหน้าพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี Key Results สำคัญ 4 ข้อได้แก่ 
1. นวัตกรรมไม่น้อยกว่า 3 นวัตกรรม 
2. คำชมจากผู้รับบริการทุกห้องสมุดรวมกันอย่างน้อย 20 คำชม 
3. ปริมาณขยะรีไซเคิลลดลง 2% 
4. ปริมาณการใช้ไฟลดลง 5% 
.
สำหรับในภาคบริการมี Key Results และผลการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ 
✅ การพัฒนานวัตกรรมบริการ 
✅ การพัฒนาระบบรับ Book Delivery 
✅ บริการ Document Delivery Service หรือ ค้นหาบทความฉบับเต็มในวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น