ตีพิมพ์วิจัยที่ไหนดี?

ตีพิมพ์วิจัยที่ไหนดี? วันนี้เรามีเครื่องมือดี ๆ มาบอกกัน โดยใส่ข้อมูลงานวิจัย ระบบจะช่วยค้นหาวารสารที่ตรงกับงานวิจัยของเรา เพื่อเป็นทางเลือกในการพิจารณาส่งตีพิมพ์

#Springer เพียงใส่ชื่อเรื่องและเนื้อหาของงานวิจัยลงไปในช่องว่าง จากนั้นเลือก Subject area ระบบจะแสดงตัวเลือกวาารสารที่เหมาะกับงานวิจัยของเรา
https://journalsuggester.springer.com

#Elsevier ใส่ชื่อเรื่องและบทคัดย่อลงในช่องว่างที่กำหนด จากนั้นเลือกสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
http://journalfinder.elsevier.com

#Wiley ค้นหาวารสารแบบไล่เรียง / ตามสาขาวิชา / คำสำคัญ
https://authorservices.wiley.com/…/find-a-journal/index.html

Cr. รูปภาพ http://www.bluetrain.ca/…/awesome-youve-published-a-blog-po…