TULIB Delivery 📚🏠 บริการส่งหนังสือให้คุณอ่านที่บ้านทางไปรษณีย์

📦 วิธีการส่งคำขอ
1. ไปที่หน้าเว็บไซต์ library.tu.ac.th
2. ไปที่แถบ Book & Audio Visuals
3. ค้นหาหนังสือที่ต้องการ
4. Login Username ด้วยรหัสนักศึกษา และ Password รหัสบัตรประชาชน
5. คลิก Delivery และเลือก "จัดส่งทางไปรษณีย์ (Delivery by mail)" (หนังสือที่ยืมจะต้องอยู่ในสถานะ available เท่านั้น)
6. ใส่รายละเอียด ที่อยู่ เบอร์โทร กดส่งคำขอ
7. รอรับหนังสือที่บ้านได้เลย

*หมายเหตุ:
1. การจัดส่งไปรษณีย์ทุกวันศุกร์ 
2. บริการนี้ใช้ได้เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มธ. เท่านั้น

📦 ติดตาม Tracking หนังสือจากบริการ TULIB Delivery ได้ที่ https://bit.ly/2YjoxVt

 

#TULIBDelivery